Google update Panda 3.6Google update Panda 3.6Hôm nay Google đã xác nhận cho việc cập nhật Panda 3.6 vào ngày 27/4/2012. Sau khi update Panda 3.5 chỉ 8 ngày (19/4/2012). Điều này hơi bất thường vì Google Panda thường cập nhật định kỳ sau 6 tuần hoặc lâu hơn. Điều này cho thấy việc tác động của cộng đồng webmaster tới Google là khá lớn. Tuy nhiên đây là bản cập nhật có giới hạn cho một số ít các website chứ không ảnh hưởng tới tất cả các website như các lần update trước đó.

Một phát ngôn viên của google đã cho biết: Chúng tôi đang tiếp tục nâng cấp thuật toán Panda của chúng tôi như là một cam kết của google để trả lại các website có chất lượng cao về với người sử dụng google search. Với cập nhật gần đây (Panda 3.6) là một trong 500 thay đổi trong năm 2012 của chúng tôi để thực hiện tối ưu lại các thuật toán xếp hạng của Google mỗi năm.

Bản thân mình thì ko nhận ra rõ ràng sự khác biệt ở lần cập nhật này đối với các website của cá nhân tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng sau lần update tới đây Panda 3.7 sẽ chính xác hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét